ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Друк

Згідно із п.7.2 рішення колегії Держгірпромнагляду (колегія відбулася 24.04.2014 р. у м. Запоріжжя) уповноважена організація ДП «КЕТЦ» інформує спеціалізовані та експертні організації, що проводять технічні огляди та експертні обстеження (технічне діагностування) вантажопідіймальних кранів, про наступне:

 

В різних організаціях України експлуатуються баштові крани марки КБ-403А та КБ-403Б. Ці крани в свій час були виготовлені Московським кранобудівним заводом ПО «Строймаш» (розробник кранів) та, по його технічній документації, Київським експериментальним заводом ім. Парижської Комуни, Карачаровським кранобудівним заводом, Нязепетровським кранобудівним заводом та підприємством «Запоріжбудмаш».

 

За часи експлуатації вказаних кранів неодноразово мали місце їх аварії, пов’язані з руйнуванням обичаєк ходових рам. Як показали аналізи цих аварій, їх причинами стали недоліки допущені під час проектування та виготовлення кранів.

 

В 1988 році Московський кранобудівний завод ПО «Строймаш», як розробник кранів, вніс зміни до конструкції ходової рами та розробив технологію її доробки. Завод направив всім власникам кранів Інформаційний лист №1 від 28.12.88р. з кресленнями доробки конструкції ходових рам, але не всі власники кранів до цього часу виконали ці заходи.

 

Після чергової аварії баштового крана КБ-403А в м. Полтава 07.12.2012р. Держгірпромнагляд листом від 30.01.13р. №927/0 /4.2-9.19/6/13 надіслав в підпорядковані йому Теруправління та Експертно-технічні центри вказані вище документи Московського кранобудівного заводу ПО «Строймаш». При цьому в листі Держгірпромнагляду були наведені вимоги що до необхідності виконання заходів кранобудівного заводу та вказано на недоліки в контрольно-профілактичній роботі державних інспекторів тер управлінь та експертів технічних ЕТЦ при проведенні ними експертних обстежень вказаних кранів.

 

З метою більш широкого ознайомлення з вимогами вказаних документів Держгірпромнагляд розмістив вказаний Інформаційний лист Московського кранобудівного заводу ПО «Строймаш» з кресленнями та свій лист в журналі «Охорона праці» №3, 2014р, в його додатку «На допомогу спеціалісту з охорони праці», сторінки 9, 10.

 

Крім цього, за дорученням Держгірпромнагляду, спеціалістами Інституту проблем надійності машин і споруд (м. Львів) був проведений детальний аналіз причин аварій, що мали місце в 2012-2013р.р. який підтвердив недоліки при проектуванні та виготовленні вказаних кранів.

 

Ці недоліки, заходи по їх усуненню та вимоги до державних інспекторів охорони праці при обстеженні кранів та до експертів технічних при проведенні експертних обстежень (технічного діагностування) та технічних оглядів вказаних кранів з урахуванням недоліків їх конструкції наведені у листі Держгірпромнагляду №7654/0/4.2-6/6/13 від 06.08.13 (лист додається).

 

Додаток: копія листа Держгірпромнагляду №7654/0/4.2-6/6/13 від 06.08.13р. «Про експлуатацію баштових кранів» - 1 прим. (завантажити).

 

ДП "КЕТЦ" © 2000-2022
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.