Тепловізійний контроль та енергоаудит Друк

У сучасному світі при постійному зростанні цін на енергоносії особливо гостро виникає питання про скорочення витрат на опалення будівель. Але щоб зберегти тепло потрібно знати, де ми його втрачаємо. Тепловізійне обстеження показує, що дефекти теплоізоляції будівлі можуть привести до збільшення тепловтрат на 30-40%. Фахівцями ЕТЛ ДП «КЕТЦ» було опановано такий вид діяльності як енергоаудит загалом та тепловізійний контроль зокрема.

 

Енергетична паспортизація будинків передбачає присвоєння будинку відповідного класу енергетичної ефективності. Складання енергетичного паспорту будівлі відбувається за даними звіту тепловізійного обстеження.
Енергетичний аудит – вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та, як наслідок, економію коштів суб'єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.


За об’ємами робіт, що проводяться, енергетичний аудит поділяється на:
• Простий (експрес – обстеження)
- Простий енергетичний аудит передбачає поверховий збір інформації з енерговикористання та розроблення типових для даного об’єкту енергоспоживання рекомендацій з енергозбереження.
• Повний (комплексний)
- Повний енергетичний аудит це – аналітично-розрахунковий аудит та інструментальне дослідження об’єкта з більш детальною оцінкою потенціалу енергозбереження, створення енергетичного паспорту, розробки питомих норм на споживання паливо-енергетичних ресурсів і плану організаційно-технічних заходів щодо енергозбереження, а також термінів їх окупності.


Спеціалісти ЕТЛ ДП «КЕТЦ» мають високу кваліфікацію та досвід роботи, пройшли спеціалізоване навчання з енергетичного аудиту. Забезпечення сучасними засобами вимірювальної техніки дає змогу комплексного обстеження різних за складністю об’єктів для вирішення всього спектру задач. Тепловізор FLUKE Ti300 ДП «КЕТЦ» атестований в установленому порядку (Свідоцтво про метрологічну атестацію №05/0677 від 18 грудня 2014 р.).


Види тепловізійного обстеження та енергетичного аудиту:
• котеджів, будинків і квартир;
• об’єктів ЖКХ;
• промислових підприємств;
• об’єктів соціально-культурного призначення;
• силового електрообладнання;
• теплотрас та паропроводів;
• тепломеханічного обладнання;
• огороджувальних конструкцій будівель.

Тепловізійне обстеження будівель дозволяє визначити:
• Приховані дефекти теплоізоляції або конструктивні недопрацювання;
• Реальні тепловтрати та порівнювання їх з нормативними;
• Місця можливих запотівань стін;
• Недоліки у опалювальній системі, закупорка радіаторів опалення;
• Місця протікання у пласких крівлях;
• Якість прокладки труб або електричних нагрівачів у теплих підлогах.

Види електроустаткування, які підлягають тепловізійному обстеженню:
• Генератори;
• Комірки КРУН, КРУ,КТП;
• Повітряні лінії електропередач;
• Кінцеві муфти;
• Вентильні розрядники, обмежувачі перенапруги;
• Роз’єднувачі, відділювачі, шинні мости;
• Масляні та повітряні вимикачі;
• Вводи;
• Вимірювальні та силові трансформатори, автотрансформатори.

Тепловізійна діагностика електроустаткування виявляє наступні види дефектів:
• Стан міжлистової ізоляції статора генератора;
• Перегрів контактних з’єднань;
• Наявність дефектних підвісних ізоляторів;
• Дефекти у роботі системи охолодження;
• Дефекти внутрішньої циркуляції масла в баку та радіаторах трансформатора;
• Послаблення контактних з’єднувань струмопровідних частин;
• Погіршення стану основної ізоляції, ізоляції вводу, шунтуючих конденсаторів;
• Тріщини у опорно-стрижневих ізоляторах, дефекти підвісної ізоляції;
• Нерівномірність розподілу напруги по елементам;
• Погіршення стану внутрішньої ізоляції обмоток;
• Погіршення стану ізоляції кінцевих кабельних муфт;
• Дефекти арматури.
Тепловізійне обстеження силового електроустаткування регламентується СОУ-Н МПЕ 20.577:2007 «Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки».

Тепловізійне обстеження дозволяє діагностувати стан наступних видів теплотехнічного устаткування:
• Димових труб з залізобетонним та цегляним стволами;
• Міста витоку в підземних трубопроводах;
• Теплоізоляції котлоагрегатів, турбін, печей, трубопроводів.

Тепловізійне обстеження теплотехнічного устаткування виявляє наступні види дефектів:
• Трасування теплотрас, уточнення місць та розмірів компенсаторів;
• Дефекти несучих конструкцій у газоходах котлів;
• Дефекти теплоізоляції в підземних трубопроводах (руйнування, намокання і т.і.);
• Дефекти ствола труб (тріщини, негерметичні шви бетонування, ділянки пористого бетону тощо);
• Міста підсмоктування повітря у підведені газоходи труб;
• Дефекти теплоізоляції печей, трубопроводів тощо;
• Знаходження місць прориву трубопроводу.

 

ДП "КЕТЦ" © 2000-2024
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.